اگر توبه کنيم و نتونيم نماز و روزه های قضا شده رو به جا بياريم تکليف چيست آيا توبه کفايت ميکند ؟

127
اگر توبه کنيم و نتونيم نماز و روزه های قضا شده رو به جا بياريم تکليف چيست آيا توبه کفايت ميکند ؟
6 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده