جلسه 24 فیزیک یازدهم- الکتریسته ساکن تست ریاضی خ 95- مدرس محمد پوررضا

218
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "الکتریسیته ساکن تست ریاضی تست خ 95" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده