• 282

    یارانه چه افرادی واریز نشد؟

    میرزایی - سخنگوی اجرایی تبصره 14: تاکنون اعتراض 9 درصد از جمعیت حذف شدگان یارنه ثبت شده است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی