آيا موقع شنيدن صدای اذان از مسجد بايد دو رکعت نماز خوف و رجا خواند ؟

131
آيا موقع شنيدن صدای اذان از مسجد بايد دو رکعت نماز خوف و رجا خواند ؟
5 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده