• 74

    وقوع زمین لرزه حین مصاحبه

    ویدیو اتفاقی ضبط شده در حین گفتگو با استانداری گلستان را در این قسمت مشاهده میکنید...

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی