• 56

    آيا توبه باعث پاک شدن عمل بد از نامه اعمال انسان می شود يا اثرش روز قيامت مشهود است ؟

    آيا توبه باعث پاک شدن عمل بد از نامه اعمال انسان می شود يا اثرش روز قيامت مشهود است ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی