• 50

    اگر اميرالمومنين عليه السلام و بقيه ائمه عليهم السلام به خلافت می رسيدند چه اتفاقی می افتاد ؟

    اگر اميرالمومنين عليه السلام و بقيه ائمه عليهم السلام به خلافت می رسيدند چه اتفاقی می افتاد ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی