تفاوت دو عبارت THE NUMBER OF Vs A NUMBER OF

187
قصد داریم تو این پست تفاوت دو عبارت
THE NUMBER OF Vs A NUMBER OF
رو بررسی کنیم با ما همراه باشید


آدرس سایت و شبکه های اجتماعی ما:

https://ieltstep.com
https://instagram.com/ieltstep
https://telegram.me/ieltstep

رسانه های تصویری:

https://www.aparat.com/ieltstep
https://tamasha.com/ieltstep
https://www.namayesh.com/ieltstep
https://www.namasha.com/ieltstep