• 56

    پلنگ صورتی و دزد بانک

    بعد از اینکه (دماغ گنده ) یک بانک را سرقت می کند، پلنگ صورتی باید پول را پس بگیرد که در این بین آن دو باهم دوئل می کنند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی