• 123

    چه سوالهایی را نباید در اولین دیدار عاشقانه عنوان کرد ؟!

    در اولین قرار عاشقانه باید خیلی مراقب سوالها و حرف هایی که بین ما رد و بدل میشود باشید زیرا شما هنوز شناخت کافی از یکدیگر ندارید و ممکن است با کوچکترین حرف یا سوالی طرف مقابل خود را برنجانید.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی