• 97

    محصول ویدیویی بازخورد موثر - تاد دوت

    تاد دوت در دوره "بازخورد موثر"، کل فرایند بازخورد و چند تکنیک کاربردی برای ارائه بازخورد را برای شما توضیح می دهد. به عنوان مدیران و رهبران سازمانی/شرکتی، اهمیت بازخورد این روزها بسیار پر رنگ تر از گذشته شده است . برای ساخت فرهنگ بازخورد به شکلی که به پویایی و بهره وری بیشتر سازمان به طور کلی منتهی شود، یادگیری اصول بازخورد دادن بسیار ضروری است . این دوره آموزشی شامل موضوعات زیر است: ارائه تعریفی از بازخورد شناسایی ویژگی های بازخورد موثر مرور سه نوع اصلی بازخورد تعیین سطح مناسب بازخورد فهرست بندی مراحل فرایند بازخورد تحت نظر گرفتن رفتارهای کارکنان برای ارائه بازخورد با صدای: محسن زرآبادی پور جهت خرید این اثر و سایر محصولات کسب و کار و موفقیت یا روانشناسی و رشد فردی به سایت رسابوک مراجعه بفرمایید. www.rasabook.com


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی