کپی کردن پایان نامه ممنوع (مهرداد حمصیان)

110
پایان نامه دکتری یا رساله دکتری آخرین و بزرگترین فعالیت پژوهشی است که دانشجویان در طول دوره تحصیلی خود از بدایت تا نهایت انجام می‌دهند. از این منظر رساله دکتری برای هر دانشجویی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دانشجویان گرایش‌های مختلف رشته مدیریت یک بار در دوران کارشناسی ارشد پایان‌نامه ارائه کرده‌اند و تا حدودی با مراحل مختلف آن اشنا هستند.
mehrdad civil
mehrdad civil 0 دنبال کننده