تشبیه زن به جاروبرقی توسط کارشناس صداوسیما

122
پاسخ کارشناس صداوسیما، به پرسشی درباره اشتغال یا خانه‌داری زنان.
رویداد۲۴ کارشناس صداوسیما، در پاسخ به پرسشی درباره اشتغال یا خانه‌داری زنان، می‌گوید زنی را که خانه‌دار نیست و بچه پرورش نمی‌دهد، با یک جارو برقی که جارو نمی‌کند یا خودروی شاسی‌بلند مدرنی که با آن مسافرکشی می‌کنند!