روانشناسی کودک و خانواده در دوران کرونا

249
نجميه رستمي
عضو انجمن روانشناسي ايران
عضو انجمن روانشناسي سلامت
عضو انجمن سالمندي
داراي پروانه اشتغال تخصصي از سازمان روانشناسي
کارشناس ارشد روانشناسي
داراي مقالات داخلي و خارجي
تاليف کتاب محبت درماني
ارائه مشاوره در منزل، مدرسه و محل کار
فعاليت در حيطه کودک و خانواده
اجراء کارگاه کودک و والد
اجراء کارگاه خانواده
اجراء کارگاه غربالگري و سنجش هوشي کودک
داراي مدارک: مشاوره پيش از ازدواج ،سکس تراپي، وسواس فکري و عملي
مشاوره در حيطه هاي مختلف مشاوره تحصيلي ،خانواده،کودک،اختلالات يادگيري،بيش فعالي کودک، مشاوره رواني مهاجرت،پيش از ازدواج ،شغلي

آدرس: شعبه تهرانپارس : فلکه اول تهرانپارس، خيابان اميري طائمه( گلبرگ شرقي ) بين تقاطع رشيد و باقري، پلاک 95، واحد 3

77245176 تهرانپارس
22775567 پاسداران
09124445438 همراه
clinicirani
clinicirani 1 دنبال کننده