تایم لپسی دیدنی از مراحل رشد یک دانه در خاک

143
فیلمی دیدنی از تغییرات یک دانه حین رشد، به نمایش گذاشته شده است.
Milad Beiki
Milad Beiki 34 دنبال کننده