اقدامات فدراسیون و رای مثبت آسیا به نفع پرسپولیس

122
روند اقدامات فدراسیون فوتبال ایران که منجر به رای مثبت کنفدراسیون فوتبال آسیا به نفع پرسپولیس شد
Milad Beiki
Milad Beiki 34 دنبال کننده