آیا بهتر نيست خواسته هايمان را از خدا بخواهيم و امامان را وسیله قرار ندهیم؟ - استاد محمدی

136
آیا بهتر نيست خواسته هايمان را از خدا بخواهيم و امامان را وسیله قرار ندهیم؟ - استاد محمدی
6 ماه پیش
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده