تصاویری از شدت زمین لرزه در خوی

32
به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه در خوی موجب خسارات مالی در ۱۵ روستای این شهرستان شد.

شدت زمین لرزه به حدی بود که این زمین لرزه در شهرهای شمالی آذربایجان غربی احساس شد.
Milad
Milad 418 دنبال کننده