نشانه های ویروس کشنده کرونا

731
تعداد قربانیان ویروس کرونا رو به افزایش است. طبق گزارشات این ویروس به اروپا و آمریکا هم رسید. کارشناسان از آن می ترسند که این بیماری «مسری تر» از چیزی باشد که قبلا فکر می‌کردند.
این ویروس افراد را در خیابان از پا درمی‎‎آورد.