• 616

    فال قهوه

    در هیچ فال قهوه ای من برای تو در نیامدم. هیچ کولی آواره ای من را برای تو در کف دستت نخواند. تنها من بودم که اصرار داشتم جایی سر راه تو سبز شوم و حساب قهوه ها و کولی ها و سرنوشت را با هم برسم. جنگ نابرابری بود... بقیه در http://free-charges.com/3401

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی