فال قهوه

779
در هیچ فال قهوه ای من برای تو در نیامدم. هیچ کولی آواره ای من را برای تو در کف دستت نخواند. تنها من بودم که اصرار داشتم جایی سر راه تو سبز شوم و حساب قهوه ها و کولی ها و سرنوشت را با هم برسم. جنگ نابرابری بود...
بقیه در
http://free-charges.com/3401
freecharges
freecharges 0 دنبال کننده