• 51

    مالکیت اثر متعلق به سفارش دهنده یا خالق اثر؟

    اگر اثر ادبی و هنری با سفارش پدید آمده باشه اثر متعلق به چه کسی است؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی