• 288

    آموزش حسابداری مقدماتی ، حسابهای دریافتنی

    آموزش حسابداری مقدماتی ، حسابهای دریافتنی یکی از موارد مهم در آموزش حسابداری مقدماتی ،درک حسابهای دریافتنی می باشد . حسابهای دریافتنی یک حساب پر گردش در حسابداری است که در فیلم فوق به تفضیل در مورد آن بحث می شود .


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی