• نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز ماشین های کشاورزی

    نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز ماشین های کشاورزی تهیه شده توسط تیم تخصصی فرهنگیان ایران نمونه ای کامل جهت ارائه به کار جویان محترم نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز ماشین های کشاورزی جهت آمادگی بیشتر شما عزیزان و کمک به پاسخگویی بهتر شما به سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه شغل هنر آموز ماشین های کشاورزی در سال ۱۳۹۶ ما مجموعه ای از بهترین منابع مطالعاتی موجود را گردآوری نموده ایم. یک بار دیگر تیم تخصصی فرهنگیان ایران فایل جدید و کاملی را جهت استفاده و بهره مندی شما عزیزان تحت عنوان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز ماشین های کشاورزی قرار داد. نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز ماشین های کشاورزی نمونه کاملی از فایل حاضر است که توسط تیم تخصصی فرهنگیان ایران جهت استفاده شما عزیزان قرار گرفته است. تیم تخصصی فرهنگیان ایران از هیچ تلاشی در راستای نگارش فایل نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز ماشین های کشاورزی فروگزاری ننموده است و محتویات فایل نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز ماشین های کشاورزی را به همه شکل تایید می کند. تیم تخصصی فرهنگیان ایران تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز ماشین های کشاورزی را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند. توضیحات بسته شماره ۱ سوالات تخصصی شامل موارد زیر میباشد: اصل دفترچه سوالات تخصصی هنر آموز ماشین های کشاورزی سال ۱۳۸۹ توضیحات بسته شماره ۲ سوالات عمومی شامل موارد زیر میباشد: ۳۴۵ سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه ۳۲۵ سوال احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه ۲۸۵ سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه ۳۱۵ سوال کامپیوتر همراه با پاسخنامه ۲۶۵ سوال هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه ۳۲۵ سوال مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی همراه با پاسخنامه ۴۵۰ سوال آمار و ریاضی همراه با پاسخنامه بسته شماره ۳ اصل دفترچه سوالات آزمون های برگزار شده سازمان سنجش از سال ۹۳ تا ۹۵ شامل: ۱-سوالات ریاضی و آمار بهمراه پاسخنامه ۲- سوالات هوش و توانمندی ها عمومی بهمراه پاسخنامه ۳- سوالات فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) بهمراه پاسخنامه ۴-سوالات معارف اسلامی بهمراه پاسخنامه ۵-سوالات زبان و ادبیات فارسی بهمراه پاسخنامه ۶-سوالات زبان انگلیسی عمومی بهمراه پاسخنامه http://farhangianeiran.ir/downloads/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%86/

    22 فروردین 1397 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی