اسما الحسنی ( 99 نام نیک پروردگار )

340
آدرس پیج اینستاگرام ؛
موسسه پیامبر مهر و رحمت (ص)
‏http://www.instagram.com/yasin_quran
☘ هر روز فایل تصویری ترجمه چند آیه از قرآن کریم ، تقدیم میشود.