• 31

    تاریکی 8 - Dark

    سریال - تاریکی - 2017 Dark - فصل دوم ، ق 5 و 6 -. مارتا با غریبه ملاقات می کند و هویت واقعی او را می فهمد. کلودیا سعی می کند از مرگ اگون در سال 1987 جلوگیری کند. هانا برای دیدن اولریش به 1954 سفر می کند.. - در روز آخر دنیا، کلاوزن حکم جستجوی نیروگاه را اجرا می کند زیرا جوناس و کلودیا از ماشین زمان برای اتصال گذشته و آینده استفاده می کنند.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی