• 953

    به هوش آوردن سریع با فشار یک نقطه

    با فشار این نقطه در صورت میتوانید به آسانی شخصی که غش کرده را به هوش بیاورید.بیاموزید و به سادگی کمک کنید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی