• 133

    شیاطین داوینچی 24

    سریال - شیاطین داوینچی - Da Vinci’s Demons 2013 - < بالای 15 > - روایتگر اوایل زندگی لئوناردو داوینچی - فصل سوم ، ق 6 - ریاریو با شیاطین درونی خود مبارزه می کند. لئوناردو با احساسات درونی خود دچار تناقض هایی شده است .... - Gap.im/nama66


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی