• 441

    فیلم فصل چهارم ریاضی ششم

    در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل چهارم ریاضی ششم آموزش داده شده. مشاهده ادامه آموزش های ریاضی ششم در سایت عینکی به ادرس http://einaky.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی