• 417

    آموزش نرم افزار حسابداری - جستجوی اسناد حسابداری شرکت

    آموزش نرم افزار حسابداری - جستجوی اسناد حسابداری شرکت برای اینکه بتوانیم یک سند را بین اسناد پیدا کنیم بایستی روش کار را بدانیم ، در این فیلم به این موضوع مهم پرداخته می شود .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی