فیلم فصل اول ریاضی هشتم

359
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل اول ریاضی هشتم آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هشتم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده