فیلم فصل هشتم ریاضی هشتم

393
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل هشتم ریاضی هشتم آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هشتم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده