• 154

    خانم ورونیکا (مریم) فاضلی مستبصر آلمانی: یکی از پزشکان مسیحی جرقه دینداری و خداشناسی را در وجود من زد

    انم ورونیکا (مریم) فاضلی مستبصر آلمانی روزی برای درمان به بیمارستان کلیسا رفته بود یکی از پزشکان مسیحی جرقه دینداری و خداشناسی را در وجود او می زند او به ورونیکا می گوید: تو نیاز به فردی داری که تو را از بالا و همه جوره حمایت کند نه هم ردیفی مثل همسر و دوست و... روزی از روزها پای یکی از برنامه های تلویزیونی آلمان نشسته بود که یک خانم محجبه مسلمان را بعنوان میهمان برنامه شان آورده بودند اگرچه دست اندرکاران آن برنامه آن خانم مسلمان را برای به چالش کشیدن و در نهایت انزوای اسلام دعوت کرده بودند امّا انگار او برلای من ماموری از جانب خدا بود استبصار www.estebsar.ir تلگرام @estebsar_ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی