پرداختی های معاف از کسر حق بیمه

2
موارد معاف از بیمه و موارد معاف از مالیات حقوق، مطابق اعلام سازمان تامین اجتماعی در سایت رسمی این سازمان عبارتند از:
• بازخرید ایام مرخصی؛
• هزینه عائله‌مندی؛
• هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت؛
• عیدی و پاداش آخر سال؛
• مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری؛
• حق شیر؛
• پاداش نهضت سوادآموزی؛
• حق تضمین کسر صندوق؛
• خسارت اخراج و مزایا پایان کار (سنوات)؛
• پاداش افزایش تولید