موانع تندخوانی

143
قبل از اینکه بخواهیم تکنیک های تندخوانی را بررسی کنیم بهتره که با موانع تندخوانی آشنا بشیم. دونستن این موانع خودش میتونه در بهبود کیفیت مطالعه ما بسیار مهم و مفید باشه.