• 165

    آموزش مفاهیم اولیه حسابداری - ثبت سرمایه گذاری در حسابداری

    آموزش مفاهیم اولیه حسابداری - ثبت سرمایه گذاری در حسابداری برخی از شرکتها در سهام شرکتها یا در زمینه تولید و فعالیت شرکتهای دیگر سرمایه گذاری می نمایند که ثبت حسابداری سرمایه گذاری این نوع شرکتها در این کلیپ اشاره می شود

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی