آشنایی با معنای Don't bother و نحوه ی به کارگیری آن

193
زحمت نکش
احتیاجی نیست
لازم نیست
همگی در زبان انگلیسی یک معادل دارند
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده