• 183

    معادل اصطلاح « اگه جای تو بودم ... » در زبان انگلیسی

    اشنایی با واژه و عبارت معادل با این کلمه در زبان انگلیسی به همراه چند مثال برای درک بهتر

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی