چطوری به انگلیسی بگیم "من حساب می کنم" ?

161
به این صورت
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده