با قدرت ماورایی چه کارهایی انجام م ی‌دادید؟

72
گروهی از مردم درباره قدرت ماورایی غیر واقعی مورد علاقه خود و علت انتخاب ویژگی مورد نظرشان صحبت کردند.
Milad Beiki
Milad Beiki 127 دنبال کننده