• آموزش حسابداری از پایه-سودوزیان شرکتهای خدماتی

    آموزش حسابداری از پایه-سودوزیان شرکتهای خدماتی شرکتهای خدماتی یکی از 5نوع شرکتی هستند که دارای حسابداری متفاوت میباشند.در این مجال نحوه تنظیم صورت سودوزیان نمایش داده میشود

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی