گروه موسیقی ترحیم عرفانی ۰۹۱۲۱۸۹۷۷۴۲ گروه پاییز مهربان، اجرای مراسم ختم شام غریبان هفتم چهلم سالگرد، خواننده نی باغلاما دف، برگزاری مراسم سوگواری در تالار منزل سر مزار