• 204

    بدقولی | وقتی نسبت به خودمان بدقول هستیم چه اتفاقی رخ می دهد

    در این ویدیو به موضوع بدقولی نسبت به خودمان می پردازیم و بررسی می کنیم اگر به این روند ادامه بدهیم در بلند مدت چه مسائلی برای ما رقم خواهد خورد https://www.madresezendegi.com/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی