• فلزیاب تصویری نرم افزار گلکسی COL PRO

    فلزیاب تصویری شرایط نرم افزار در اصول رادار را باید داشته باشد تا #فلزیابتصویریواقعی باشد و #فلزیابتصویریاصلی قدرت تشخیص انواع فلزات یا طلا یا تغییرات زمین را بصورت لکه رنگ های با رنگ متفاوت اشکار مینماید سیستمهای فلزیاب تصویری یا یابنده یا ردیاب های که دارای شرایط #نرمافزارفلزیابتصویریعددی یا تفکیک رنگ COL PRO میباشد میتواند وضعیت هدف یا منابع یا طلا یا تغییرات زمین را بصورت عددی یا لکه رنگی یا تیکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار مینماید. شرایط پدیدار شدن لکه رنگ درفلزیاب تصویری را P.I.P یا P.P.I مینامند که در اصل مختصات محل جستجو را بر روی صفحه نمایشگر معین مینماید. در فلزیاب تصویری از روی عدد VDI یا لکه رنگ تصویر ظاهر شده بر روی صفحه نمایشگر در مختصات ترسیم گردیده تغییرات پدید امده را میتوان با تغییرات در تنظیمات برنامه #نرمافزارفلزیاب_تصویری یا فیلتر نمودن مورد ارزیابی قرار داد تا هدف واقعی یا طلا را تشخیص داد. سیستم فلزیاب تصویری در نوع های گوناگون طراحی گردیده است که یکی از این برنامه ها نرم افزار برنامه تفکیک رنگ COL PRO میباشد. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی