آیا به خدا اعتقاد داریم یانه

155
چرا انسان در سختی از خدا کمک می طلبد
Erfani
Erfani 0 دنبال کننده