روش صحیح اندازه گیری فشار خون در منزل

36
امروزه با ورود دستگاه‌های فشارسنج دیجیتال به بازار و نهادینه شدن آن‌ها جهت مصارف خانگی، اندازه گیری فشار خون در منزل و محیط کار به یکی از نیاز‌های روزمره تبدیل گردیده است. از آنجایی که فشار خون اندازه گیری شده توسط خود فرد یا اطرافیان می‌تواند مبنای قضاوت پزشکان و سایر پرسنل بهداشتی درمانی قرار گیرد، شایسته است که این اندازه گیری با دقت و به طور صحیح و با رعایت استاندارد‌ها انجام شود.
Milad Beiki
Milad Beiki 78 دنبال کننده