واریز یارانه معیشتی جدید اردیبهشت و خرداد

91
مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی گفت: ۲۳ میلیون و ۶۸۰ هزار سرپرست خانوار دیشب دو نوبت یارانه کمک معیشتی دریافت کردند.
Milad Beiki
Milad Beiki 253 دنبال کننده