"شگفت آور" اصول واقعی مدیریت بر کارمندان

392
استراتژی مدیریت بر سیستم گروهی

برگرفته از کتاب "محرک موفقیت"
برای تهیه این کتاب:
booksu.blogfa.com
یا ارسال پیام به آیدی تلگرام و ایتا: @bookislsc
islsc
islsc 0 دنبال کننده