• ردیاب آنتنی بیسیم

    فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا سیستمهای انتن دار یا انتنی یا رادار زمینی دستی در صورتیکه یک اپراتور حرفه ای با ان عملیات نقطه زنی و جستجو را به انجام رساند از نظر توانائی از دیگر سیستمهای یابنده یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در نقطه زنی برتر است زیرا با سیستم فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی اپراتور یا کاربر میتواند دیواره و محدوده و مرکز هدف را ازروشهای گوناگون و نوع الیاژ هدف را تشخص داده و تفکیک نماید . با فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا سیستمهای انتن دار اپراتور میتواند از فاصله دور هدف را شعاع زنی یا ردیابی نموده و مختصات محدوده هدف را مشخص نماید و از روش پهلو یا مقابل هدف یا تغییر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX نقطه مورد نظر را مورد ارزیابی قرار داده و امکان خطا را تا حد ممکن کاهش داد .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی