بررسی اختلال پنیک و درمان آن

242
اختلال پنيك حمله ى ناگهانى اضطرابى است و ممكن است بعضى از اين علائم را بيمار تجربه كند از قبيل تنگى نفس، تعريق، تپش قلب و احساس فشار در قفسه سينه، وقتى كه فرد يكى از اين علائم را تجربه ميكند احساس ميكند دچار ناراحتى قلبى شده است. اين افراد بسيار به پزشك مراجعه ميكنند و اين در حالتى است كه علت بيمارى آنها منشا ديگرى دارد. منشا اختلال پنيك ارثى و محيطى مى باشد.