• 240

    کشیدن خانوم روی زمین برای دزدین کیف او

    گوهردشت کرج دزدها میان کیف خانومه رو بدزدن خانومه هم کیفش رو ول نمیکنه چند صدمتر رو زمین میکشنش! دزد هم دزدهای قدیم حداقل کمی مردونگی داشتن


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی